Ook U kunt lid worden.

 

Contributie Bondsleden voor 2018 is;

Senioren € 35,-  en Jeugdleden € 20,-

 U ontvangt elke maand het maandblad Onze Vogels 

 

Verenigingsleden

Senioren € 15,- en Junioren € 10,-

Ontvangen geen maandblad.  

 

Contributie over te maken op giro:

 

NL66 INGB 0003767476 t.n.v. Gevleugelde Vrienden Velp

 

Meld U aan via het secretariaat.

Uw gegevens worden doorgegeven aan het Bondsbureau van de NBvV en U ontvangt een

KWEEKNUMMER, waarmee U ringen kunt bestellen